Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Fredrik Bäckhed receives Torsten Söderberg´s Academy Professorship in Medicine

News: Mar 27, 2017

 


Det finns cirka tio gånger fler bakterier i vår tarmkanal än vad vi har celler i kroppen. Bakteriernas gener kompletterar våra egna och påverkar hur vi bearbetar och tar upp näringsämnen från födan. Fredrik Bäckheds forskningsfokus har varit att undersöka hur tarmfloran påverkar vår fysiologi och om den kan bidra till utvecklandet av ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar. Bäckheds forskning visar bland annat att bakteriefria möss inte utvecklar fetma.

– Det känns otroligt roligt att bli tilldelad denna utmärkelse som är ett kvitto på det arbete som forskargruppen lagt ner under drygt tio års tid. Söderbergprofessuren ger oss möjlighet att långsiktigt fortsätta arbetet med att undersöka hur tarmfloran kopplas till ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar. Vi kommer framför allt att undersöka de mekanismer som en diabetesframkallande tarmflora kan bidra till sjukdomsutvecklingen med, säger Fredrik Bäckhed.

Fredrik Bäckhed, född 1973 och uppväxt i Getinge utanför Halmstad, disputerade vid Karolinska Institutet 2002 på en avhandling om hur e-colibakterier, som ingår i tarmens normala flora, kan orsaka infektion i urinvägarna. Som postdoc på Washington University i St Louis fortsatte han att forska på tarmbakteriers hälsofrämjande egenskaper.

Bäckhed leder i dag en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som är specialiserad på tarmflorans betydelse för hälsan. Tillsammans med kollegor har han i flera uppmärksammade studier visat att sjukdomar som diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdom har direkt koppling till förändringar i bakteriefloran i våra tarmar.

Fredrik Bäckhed är även gästprofessor vid Köpenhamns universitet och har tidigare varit gästprofessor vid Oslo universitet.

Han är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Anslagsbelopp: 2 miljoner kronor per år i 5 år, totalt 10 miljoner kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Medicinprofessuren bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.

Om Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. Under den senaste femårsperioden har stiftelsen i genomsnitt utdelat cirka 90 miljoner kronor per år.

Torsten Söderbergs Stiftelse

BY:

Page Manager: Reza Mobini|Last update: 3/28/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?